Από τον 15ο αιώνα με την εφεύρεση της τυπογραφίας, μέχρι σήμερα, τα έντυπα είναι ο βασικός φορέας της γνώσης και πάσης φύσης πληροφοριών. Παρ’ ότι δε το διαδίκτυο έχει διευκολύνει κατά πολύ την πρόσβαση στη πληροφορία και τη γνώση, το έντυπο δεν θα χαθεί ποτέ. Δεν θα χαθεί γιατί ένα έντυπο από μόνο του μπορεί να έχει προσωπικότητα. Απαρτίζεται από στοιχεία που δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε μια οθόνη. Στοιχεία που αποδίδουν το περιεχόμενο με τρόπους που δεν επιτρέπει η οποιαδήποτε οθόνη και που συντελούν στο να κάνουν ένα ανάγνωσμα απολαυστικό.

Δουλειά μας είναι να δώσουμε στο περιεχόμενό του όλα τα χαρακτηριστικά που θα το κάνουν ενδιαφέρον και ελκυστικό. Να πάρουμε την ευθύνη να αναδείξουμε το ξεχωριστό και να του δώσουμε την ευκαιρία της «δεύτερης» ματιάς. Να δώσουμε στο έντυπο λόγο να υπάρχει.

Ας αφήσουμε  λοιπόν στο διαδίκτυο να κερδίσει το μερίδιό του στην μετάδοση της γνώσης και της πληροφορίας που άλλωστε συνεχώς διευρύνονται και στο έντυπο τον παραδοσιακό του ρόλο που διεκδικεί, όχι μόνο στην γνώση και την πληροφορία αλλά και στις καρδιές μας!