Πρόσκληση σχολής χορού για παιδική παράσταση

Πρόσκληση από σχολή χορού για παιδική παράσταση