Η συσκευασία ενσωματώνει επιστήμη, τέχνη και τεχνολογία. Παίζει ένα σημαντικό και πολυδιάστατο ρόλο και μπορεί να είναι τόσο σημαντική όσο το ίδιο το προϊόν. Ένα σημαντικό κομμάτι των γραφικών τεχνών αφορά στη συσκευασία.

Για να είναι πετυχημένος ο σχεδιασμός της συσκευασίας οφείλει να εξυπηρετεί τις ανάγκες τόσο του πελάτη όσο και του προμηθευτή.

Η συσκευασία πρέπει να είναι λειτουργική:

  • να προστατεύει το προϊόν,
  • εργονομικά σχεδιασμένη ώστε να εξασφαλίζει το χαμηλότερο δυνατό κόστος και τους βέλτιστους τρόπους κατασκευής, αποθήκευσης, μεταφοράς και τοποθέτησης
  • να παρέχει ασφάλεια στον καταναλωτή (ειδικά για τα τρόφιμα να πληροί προδιαγραφές)
  • να ενημερώνει για την ιστορία, τη φύση και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του προϊόντος, μέχρι να παρέχει οδηγίες χρήσης

Πρέπει να είναι αισθητικά άρτια:

  • να «ταιριάζει» στο προϊόν που προστατεύει
  • να είναι ελκυστική ώστε να τραβήξει την προσοχή του αγοραστή
  • να παρέχει αναγνωρισιμότητα για το ίδιο το προϊόν αλλά και την επιχείρηση

Τέλος, να είναι φιλική προς το περιβάλλον. Αναπόδραστη απαίτηση αλλά και δημοφιλής πρακτική των καιρών μας.

Η συσκευασία  αποτελεί τον καλύτερο τρόπο ανάδειξης προϊόντων. Ειδικά για προϊόντα που τοποθετούνται σε self-service καταστήματα αποτελεί τον «σιωπηλό πωλητή». Αποτελεί όμως επίσης τον πιο άμεσο κομιστή της Εταιρικής Ταυτότητας.