Λογότυπος εταιρείας Συστημάτων Ασφαλείας «Signal Security»

Σχεδιασμός λογοτύπου εταιρείας Συστημάτων Ασφαλείας.